ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Remont piwnicy szkoły(zejście i korytarz)oraz remont magazynów sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach ul. Okrzei 19

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-10 11:17:57

Zakup i dostawa środków czystości i artykułów sanitarnych do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-20 13:51:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach zaprasza do udziału w procedurze udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 30 000 euro, której przedmiotem jest zakup i dostawa środków czystości i  artykułów sanitarnych Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach .
 
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „zakup i dostawa środków czystości i artykułów sanitarnych do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach” od dnia pisania umowy do 30 czerwca 2017 roku z uwzględnieniem okresów przerw, którym podlega organizacja pracy szkoły. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zaproszenia.
 
Termin złożenia oferty:
Zainteresowanych proszę o złożenie wymaganych dokumentów w terminie do 25 kwietnia 2017 r. do godziny 15-tej w formie:
- listownie lub osobiście na adres : 
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach
ul. Częstochowska 15
68-200 Żary
 
Składane oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzyć nazwą wykonawcy z adresem i danymi do kontaktu wraz z oznaczeniem: Oferta – Zakup i dostawa środków czystości i artykułów sanitarnych do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach
 
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 r. o godzinie 9-tej Informacja o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na BIP SP5 Żary.
 
Wymagania:
  1. Formularz oferty należy wypełnić zgodnie z załącznikiem nr 1, uwzględniając istotne dla Zamawiającego postanowienia, które znajdują się w treści zawieranej umowy z Dostawcą.
  2. Ilość zamawianych poszczególnych asortymentów może ulec zmianie.
  3.  Oferent, którego oferta została wybrana, jest obowiązany w ciągu 5 dni do podpisania umowy na świadczenie usługi pod rygorem odrzucenia oferty.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia określa się od podpisania umowy do 30 czerwca 2017 roku  zgodnie z organizacją pracy szkoły.
 
Kryterium wyboru oferty:
-najniższa cena 100%
Inne informacje
Informacji dotyczących szczegółów technicznych wykonania przedmiotu zamówienia udziela Małgorzata Kalinowska – Intendent, tel.: 68 470 15 55wew.21
 
Załączniki :
  1. Formularz oferty
  2. Projekt umowy
ROZSTRZYGNIĘCIE
 
W  wyniku przeprowadzonej procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, której przedmiotem zamówienia był ,,Zakup i dostawa artykułów sanitarnych i środków czystości do Szkoły Podstawowej      Nr 5 im Polskich Noblistów w Żarach – uprzejmie informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MAGAZYN CZYSTOŚCI  Marlena Kopij Zielona Góra ul. Zacisze 20 tel. 68 452 20 45   oferując przedmiot zamówienia za cenę brutto 6128,99 zł.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Szkoła Podstawowa Nr 5
Osoba, która wytworzyla informację: Anita Krzyżaniak Data wytworzenia informacji: 2017-04-20 13:48:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anita Krzyżaniak Data wprowadzenia do BIP 2017-04-20 13:51:29
Wprowadził informację do BIP: Anita Krzyżaniak Data udostępnienia informacji: 2017-04-20 13:56:40
Osoba, która zmieniła informację: Anita Krzyżaniak Data ostatniej zmiany: 2017-05-05 11:26:11
Artykuł był wyświetlony: 9304 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
logo

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu